Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στη σελίδα μας κατ'αυτόν τον τρόπο τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση των αγορών σας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και για πόσο διάστημα
  • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών στοιχείων
  • δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης, σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη ή εάν δε θέλετε πλέον να λαμβάνετε τα νέα και προσφορές μας
  • δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαιούστε να μας ζητήσετε να προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για λογαριασμό σας
  • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας

Παραγγελίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Προκειμένου να καταχωρήσετε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, χώρα, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση. Η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία προκειμένου να καταγράψει αγοραστικές συνήθειες των πελατών της και προκειμένου να τους ενημερώνει για νέα και προσφορές. Παρόλα αυτά, ο επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μην λαμβάνει τέτοιες ειδοποιήσεις.

Η εταιρεία μας δε μοιράζεται τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της με τρίτα μέρη. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στην έκταση που αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, π.χ. θα πρέπει το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το τηλέφωνό του να δοθούν στη μεταφορική εταιρεία για την παράδοση της αποστολής του, πάντα υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διασφάλιση των όσων δηλώνουμε με το παρόν.